İdeal Bir Terapistin Nitelikleri

Doktor F.S. psikoterapiye yaklaşımını ana hatlarıyla belirtir ve etkili bir terapötik ilişki kurmak ve sürdürmek için gerekli olduğunu düşündüğü terapistlerdeki kişisel nitelikleri tanımlar....