Kendine Zarar Verme Davranışını Anlamak: Özbakım ve Şefkatle İyileşme

'Kendine zarar verme davranışı' ifadesi, kollarında kesikler olan sorunlu gençlerin görüntülerini çağrıştırabilir. Ancak kendine zarar verme, her yaştaki insanda, çocuklarda, ergenlerde ve yetişkinlerde, erkek olsun, olmasın ortaya çıkabilir.